Hotellstädning miljö

Miljö

B&B:s huvudsakliga verksamhet, som består av städservice, präglas av miljömedvetenhet. Vi arbetar ständigt för förbättringar. Att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från förbrukningsmaterial, förpackningar, transporter och från verksamheten i övrigt är en viktig fråga för oss.

Både när vi utför städtjänster och när vi köper in maskiner, kemikalier, städutrustning eller andra produkter tar B&B ansvar för miljön.

Det ingår även i vår policy att göra våra kunder uppmärksamma på ett miljövänligare tillvägagångssätt om sådant finns.

För att vidareutveckla vår miljöpolicy ska vi:

Integrera miljöarbetet i vår långsiktiga planering.
Fortlöpande informera, vidareutbilda och engagera personalen i miljöfrågor.
Ställa krav på våra leverantörer att deras produkter är acceptabla från miljösynpunkt.
Sträva efter bästa miljöval och använda så miljöskonsamma produkter som möjligt utifrån de krav som våra kunder ställer.
Arbeta för ökad återvinning av material och utrustning om det innebär en vinst för miljön.
Hushålla med energi.
Arbeta för att transporter sker på ett för miljön så gynnsamt sätt som möjligt.